Een gepersonaliseerd dashboard met grafiek en tijdlijn

Ieder zijn eigen grafiek

Bij elkaar is de grafiek opgebouwd uit negen verschillende lijndiagrammen. Je kunt zelf kiezen welke combinatie van de negen lijngrafieken je wilt zien. Je kunt de lijndiagrammen met een klik te voorschijn laten komen en met een klik laten verdwijnen. Zo bezorgen we je het overzicht dat bij jouw rol past.

Wat je te zien krijgt, hangt af van je rol

Het dashboard heeft voor iedereen dezelfde opbouw maar wat je ziet hangt af van wie je bent. Als docent zie je in de tijdlijn alleen wat er gepland is maar je kunt niet plannen. De kartrekker/teamleider krijgt via zijn tijdlijn de mogelijkheid om de feedback van de studenten te categoriseren, de directeur niet.

to-do lijst én logboek

Zodra het rooster van de Startweek is ingeladen, komt in de tijdlijn op de juiste plek een lijstje met de laatste lessen en de afname-codes voor het beantwoorden van de HJGGV-vragen. Aan het eind van Week 2 komen de teamacties in je tijdlijn te staan. Als je verder naar beneden scrolt, zie je wat er eerder vastgelegd is.

Laatste lessen overzicht

Elke docent ontvangt voorafgaande aan de afnameweek een mail met een eigen overzicht van de lessen waarin de HJGGV-vragen moeten worden beantwoorden, incl. voor elke les een afname-code. Dat overzicht komt ook in de tijdlijn van de docent te staan. De kartrekker/teamleider krijgt een verzamellijst van alle laatste lessen, incl. reserve afname-codes. Daarnaast ontvangt de docent aan het begin van elke afname-dag een herinnering.

Aan de slag met Evalytics
Screen shot of how courses looks Screen shot of how courses looks Screen shot of how courses looks Screen shot of how courses looks

Een slim en automatisch notificatiesysteem

Vanuit het platform worden automatisch notificaties gemaild naar de betrokkenen. Dat geldt voor de herinnering aan de teamleider om een reflectie te plaatsen over de afgelopen cyclus, voor de mededeling aan de docenten dat de uitkomsten van de Checkweek online staan en voor de mailtje aan de kartrekker dat het rooster van de Startweek moet worden ingeladen. Je kunt er ook voor kiezen sommige notificaties uit te zetten.

teacher info teacher info teacher info teacher info teacher info teacher info

Plannen van de cyclus

Vanuit de tijdlijn kan de teamleider/kartrekker naar de planningspagina. Op de planningspagina wordt vóór het begin van elke ronde de Startweek, de teambijeenkomst en de Checkweek vastgelegd. Ook de deadline voor het categoriseren van de feedback wordt vastgelegd. Eventueel kan meteen het rooster van de Startweek worden ingeladen. Zodra de planning rond is, komt de cyclus te voorschijn in de tijdlijn van alle betrokkenen, inclusief voor elke docent een eigen lijstje laatste lessen met afname-codes. In de week voorafgaande aan de Checkweek gaat er een notificatie uit naar de teamleider/kartrekker met een herinnering om een nieuw rooster in te laden.

Aan de slag met HJGGV
Screen shot of how question sets looks Screen shot of how question sets looks Screen shot of how question sets looks Screen shot of how question sets looks

P én D én C én A

Alle fases van de PDCA-cyclus zijn goed geborgd in de HJGGV-cyclus. Door het kort-cyclische karakter van HJGGV wordt de reflectieve dialoog binnen het onderwijs team voortdurend gevoed. Als de teamacties die daar uit voortkomen herkenbaar zijn voor de studenten dan blijkt dat meteen in de Checkweek en levert de feedback in Startweek vanzelf nieuwe agendapunten. Bij een goed draaiende cyclus zie je dat de studenten steeds meer gaan meedenken met de docenten over het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

PDCA cylce

De onderwijskwaliteit verbeteren? Doe het samen, met HJGGV!

Nederlands

English