Heb je genoeg geleerd vandaag?

Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams

We zijn druk bezig met een compleet nieuwe site. Bezoek ondertussen www.hebjegenoeggeleerdvandaag.nl.

1. Heb je genoeg geleerd vandaag?

Studenten en leerlingen komen naar school om te leren. Dat zeggen ze tenminste als je ze er naar vraagt. Eigenlijk dus een heel vanzelfsprekende vraag.

2. Welk cijfer geef je voor hoeveel je vandaag geleerd hebt?

Wordt het antwoord op de eerste vraag vaak razend snel gegeven, bij het beantwoorden van deze vraag zie je de studenten wat langer nadenken.

3. Wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen? Geef tips.

Veel studenten blijken deze vraag uitstekend te kunnen beantwoorden en uit de antwoorden zijn altijd relevante vervolgacties te halen.

4. Merk je dat de docenten aan de slag zijn gegaan met jullie feedback?

Deze vraag vervangt de derde vraag als halverwege de cyclus de HJGGV-vragen weer gesteld worden. Het is de vraag die de cyclus rond maakt.

Het dashboard: de grafiek

Bovenaan staat de grafiek van de uitkomsten van alle rondes. Door naar links te scrollen kun je terug in de tijd. Om het overzichtelijk te houden kun je aanvinken wat je in de grafieken wilt zien. Je kunt kiezen uit alle combinaties van negen lijndiagrammen. Je kunt de grafiek ook vervangen door een staafdiagram waarin je voor elke afname-week kunt aflezen welke cijfers de JA-zeggers hebben gegeven en welke cijfers de NEE-zeggers.

Meer informatie
Mobile showing a HJGGV message Mobile showing a HJGGV message Mobile showing a HJGGV message Mobile showing a HJGGV message

Het dashboard: de tijdlijn

Het onderste deel van het dashboard bestaat uit de HJGGV- tijdlijn. Je vindt daar de planning van de actuele ronde in terug. De tijdlijn is gepersonaliseerd. Elke docent ziet bijvoorbeeld het eigen overzicht van de lessen waarin de HJGGV-vragen moeten worden gesteld, samen met de afname-codes. Je kunt ook terug-scrollen in de tijd. De tijdlijn wordt zo een logboek van al jouw activiteiten in de HJGGV-cyclus.

cycle

Het dashboard: de tijdlijn

Het onderste deel van het dashboard bestaat uit de HJGGV- tijdlijn. Je vindt daar de planning van de actuele ronde in terug. De tijdlijn is gepersonaliseerd. Elke docent ziet bijvoorbeeld het eigen overzicht van de lessen waarin de HJGGV-vragen moeten worden gesteld, samen met de afname-codes. Je kunt ook terug-scrollen in de tijd. De tijdlijn wordt zo een logboek van al jouw activiteiten in de HJGGV-cyclus.

Sneller dan snel

De HJGGV-vragen kunnen worden beantwoord via de HJGGV-app. Maar je kunt de vragen ook met je tablet of je laptop beantwoorden. Probeer het hieronder zelf.

De onderwijskwaliteit verbeteren? Doe het samen, met HJGGV!

Nederlands

English